Projektet Gestrikeresor

Gestrikeresor är ett projekt som drivs av Aprendo (www.aprendo.se). Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Leif Höglund på tel. 070-229 85 55.
Detta projekt finansieras delvis av Landsbygdsfonden (landsbygds-utveckling) och LEADER. (LEADER är en metod för utveckling av landsbygden inom EU). Syftet med projektet är att bidra till att få ett större inflöde av turister till Gästrikland för att bidra till ökad lönsamhet och fler affärsmöjligheter för olika aktörer inom besöksnäringen. Målsättningen med projektet är att ha utvecklat ett antal paketeringar, etablerat ett nätverkssamarbete mellan de aktörer som erbjuder delarna av paketeringen samt att dessa paketresor har testats av inresande bussturister.

LEADER – Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling

LEAVE COMMENT